Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK in Arnhem onder nummer 09132793.

Bedrijfsgegevens :

 • Tante Betsy b.v.
 • Bemmelsweg 81
 • 6662 PE ELST
 • info@tantebetsy.com
 • www.tantebetsy.com
 • KvK Arnhem: 69103569
 • BTW-nr: 857735597B01
 • IBAN: NL 31RABO0131236520
 • BIC: RABONL2U
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Tante Betsy, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgewezen.
 2. Deze voorwaarden hebben voorrang op de (inkoop) voorwaarden van de afnemer, ook al heeft Tante Betsy deze niet uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle andere voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar aan Tante Betsy na uitdrukkelijke aanvaarding.
 3. Slechts de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden is juridisch bindend. Alle andere versies worden slechts ter informatie verstrekt. Op alle overeenkomsten gesloten door Tante Betsy zijn het Nederlandse recht van toepassing.
 4. De verkoop van goederen door Tante Betsy heeft geen gevolgen wat betreft de intellectuele- en industriële eigendomsrechten van Tante Betsy.
 5. De eigendomsrechten op de verkochte goederen worden door Tante Betsy slechts aan de klant overgedragen na betaling van de volledige koopprijs.
  Bestellingen via de website moeten meteen worden betaald met een van onze betaalsystemen. Betalingen van de orders van onze dealers moeten zonder enige korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum gedaan worden. Er mag bij levering op factuur een betalingskorting worden ingehouden van 2% van het factuurbedrag bij betaling binnen 8 dagen.
  Indien Koper niet tijdig betaalt, verkeert Afnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en is Afnemer aan
  Gebruiker een rente verschuldigd van 1.5% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de
  betalingstermijn wordt overschreden.
  Elke annulering of opzegging van een bestelling of pre-order na 8 werkdagen geeft Tante Betsy het recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het orderbedrag.
  In geval van wanbetaling heeft Tante Betsy het recht om bij volgende overeenkomsten of bestellingen de leveringen uit te stellen, totdat het totaal van alle openstaande vordering is voldaan.
  Bezwaar over de facturatie wordt slechts aanvaard voor zover het schriftelijk binnen 8 dagen wordt ingediend. Bij gebrek hieraan wordt de factuur beschouwd te zijn aanvaard.
  Klachten/reclamaties over de levering moeten schriftelijk binnen 8 dagen worden ingedien.
  Niets van site tantebetsy.com / nl / de mag worden gekopieerd, verdubbeld, verspreid, veranderd, overgenomen of op welke manier dan ook, zonder eerst toestemming te vragen bij de eigenaar van deze website.
  Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW en inclusief verzendkosten voor Nederland. Voor buiten Nederland hanteren we de kosten onze vervoerder ze hanteert. Typ en/of drukfouten voorbehouden.
  Tante Betsy is niet aansprakelijk bij overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij onze leveranciers en transportproblemen. Alles wat op de site Tantebetsy.com vermeld staat is op voorraad mits anders vermeld.
  Voor levering aan winkels (dealers) zijn de MODINT voorwaarden van toepassing, waarvan wij u voor eerste levering vragen schriftelijk hiermee akkoord te gaan.

Algemene werkwijze

Retourneren:
Controleer direct na ontvangst van uw bestelling of de artikelen onbeschadigd en compleet volgens de factuur geleverd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit binnen 24 uur na ontvangst via info@tantebetsy.com aan ons te melden. Wanneer u niet tevreden bent over het artikel, kunt u het binnen de zichttermijn van 14 dagen retourneren.

Wanneer uw retour binnen is gekomen en is verwerkt, ontvangt U een email met de creditfactuur, U weet dan dat uw retour in behandeling is. De retouren worden binnen 8 werkdagen, maar vaak sneller, aan u terugbetaald.

U kunt uw retour met ingevulde pakbon sturen naar:

Retourneren:
Evers Logistiek
t.a.v. Tante Betsy retouren
Nijverheidsstraat 39-D
6681 LN BEMMEL

Ruilen:
Ruilen kan helaas niet, u dient een nieuwe bestelling te plaatsen en de orderprocedure af te ronden. Het artikel wat retour is gekomen wordt terugbetaald . Wij kunnen niet de oude bestelling met de nieuwe order verrekenen.

Aansprakelijkheid:
De kleuren van de getoonde artikelen proberen wij zo nauwkeurig mogelijk te presenteren. Echter doordat de kleur instelling en mogelijkheden van je beeldscherm, de lichtval, het soort beeldscherm kunnen afwijken, kunnen wij de kleur niet voor 100% garanderen. Retouren op lichte kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet accepteren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor druk- en of typefouten, waardoor onopzettelijk een verkeerde prijs is weergegeven. Tante Betsy zal de prijs dan z.s.m. aanpassen. Prijswijzigingen voorbehouden.

We zijn niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik zoals te heet wassen, in de droger doen, met spijkerbroeken wassen enz. In de artikelen staan waslabels.

 

Privacy Policy:
Tante Betsy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Tante Betsy zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Leer hier meer over onze privacy policy.

 

Cookies:
Tante Betsy B.V. gebruikt verschillende cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van
jouw computer, tablet of smartphone.

Leer hier meer over onze cookie policy

 

Zichttermijn:
Na ontvangst van het bestelde product, hanteert Tante Betsy een wettelijke zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze 14 werkdagen kunt u de artikelen bekijken en/of passen en zonder opgaaf van reden retour sturen. Na het verstrijken van de zichttermijn, wordt de koopovereenkomst een feit.

 

Voorwaarden retourzendingen:
Bij het retourneren van artikelen geldt:

 • Het retourneren van artikelen geschiedt op kosten van de klant, tenzij Tante Betsy onjuist heeft geleverd of wanneer er sprake is van een defect
 • De zichttermijn van 14 dagen is nog niet verstreken.
 • Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd is.
 • Alle labels en kaartjes zitten nog aan het artikel bevestigd.
 • Het artikel is niet gebruikt c.q. gewassen (het passen van kleding wordt niet als gebruik gezien).
 • De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd en niet door u beschreven.
 • Vermeldt duidelijk het adres van Tante Betsy op de envelop/doos.
 • De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen niet tijdens het transport kunnen beschadigen.

 

Verzendinstructie voor retourzendingen:
1. Stuur altijd de pakbon mee. Vergeet dit alstublieft niet; we weten anders niet van wie de geretourneerde artikelen afkomstig zijn en kunnen deze dan ook niet in behandeling nemen. Mocht u deze bon niet meer hebben, doe dan een brief met uw naam en adresgegevens, ordernummer, telefoonnummer en het rekeningnummer in de doos.
2. Stuur het product altijd gefrankeerd retour, ongefrankeerde retouren worden door de post niet bij ons bezorgd.
3. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor uw eigen rekening.
4. Indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Tante Betsy. Deze zullen achteraf worden terug gestort op uw bankrekening. Deze dienen dus altijd vooraf betaald te worden.
5. Bewaar het ontvangstbewijs goed. Het kan van pas komen bij het traceren van het pakket.